Fotografia Przyrodnicza, fotografie ptaków, ssaków i innych zwierząt